Med tillväxt som mål
För det traditionsrika företaget Jästbolaget ser framtiden ljus ut. Med sina välkända produkter för bagerinäringen är företaget sedan länge en välkänd aktör i branschen. Nu är siktet inställt på att utöka verksamheten eftersom det finns en stor potential för att finna nya marknader för de nya produkter som just i denna stund är under utveckling.
Företaget Jästbolaget AB har funnits i mer än hundra år, faktum är att företaget grundades redan 1893. Idag tillhör företaget en större norsk koncern, Orkla. Själva kontoret och fabriken är inhyst i en k-märkt byggnad i Rotebro. Idag är den huvudsakliga inriktningen att producera högkvalitativ jäst för bagerinäringen. Kunderna är såväl livsmedelsbutiker som säljer till slutkonsumenter som till större industrier som sysslar med bageriverksamhet i en större omfattning.
– Vi täcker hela det området, vår jäst används av såväl en husmor som av Fazer, berättar VD Rolf Eriksson.

Den största marknadsandelen återfinns i Sverige och Norge samt i Östeuropa. I Sverige finns flera välkända storbolag i den egna kundstocken, däribland Unibake, Lantmännen, Wasabröd och Leksands knäckebröd. Det har även växt fram nya marknader och möjligheter i samband med instorebaking. Det vill säga allt det bröd som bakas färskt i butiker, på bensinmackar och hos konditorier med flera. Just förändring och anpassning till nya marknader och innovationer är inget som skrämmer Jästbolaget, snarare tvärt om.
– Att fortsätta utveckla företaget är en viktig del i vårt uppdrag, säger Rolf.

Ett exempel på företagets starka drivkraft att ligga i framkant är det innovationscentrum som finns inhyst i de egna lokalerna. Hit är brödproducenter eller produktutvecklare välkomna för att få möjlighet och hjälp att ta fram nya produkter. Förutom den stora flexibilitet som råder i bolaget vill Rolf även framhålla den höga kompetensen hos de anställda. Det bådar självklart gott inför den expansiva fas som företaget nu står inför. Jästbolaget kommer bland annat satsa än mer på att ta fram nya spännande produkter i labbmiljöer. Ett sådan exempel är vinjäst som redan är under utveckling.
– I framtiden kommer innovation vara ett nyckelord för vår organisation. Vi kommer helt enkelt stå på flera ben framöver, avslutar han.

Jästbolaget AB

Bransch:
Bröd

Telefon: 08 – 626 24 00


Email:
rolf.eriksson@jastbolaget.se

Hemsida:
www.jastbolaget.se

Adress:
Jästbolaget AB
P.O Box 7003
19207 19207 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN